Javier López Herranz

Regidor de Inclusió, Infància, adolescència i família, diversitat funcional i habitatge social
7
Nov
16:00
Agenda de Javier López Herranz

CLAUS

Assistents

Javier López Herranz

Regidor de Inclusió, Infància, adolescència i família, diversitat funcional i habitatge social

Javier López Herranz

Josep M. Farreras Hernández

Lloc

Despatx Josep Ma