Javier López Herranz

Regidor de Inclusió, Infància, adolescència i família, diversitat funcional i habitatge social
13
Nov
13:00
Agenda de Javier López Herranz

Javier López

Assistents

Javier López Herranz

Regidor de Inclusió, Infància, adolescència i família, diversitat funcional i habitatge social

Javier López Herranz

Sónia Guerra López

Lloc

despatx Coordinadora