Javier López Herranz

Regidor de Inclusió, Infància, adolescència i família, diversitat funcional i habitatge social
4
Dic
14:00
Agenda de Javier López Herranz

Javier López

Asistentes

Javier López Herranz

Regidor de Inclusió, Infància, adolescència i família, diversitat funcional i habitatge social

Javier López Herranz

Josep M. Farreras Hernández