Javier López Herranz

Regidor de Inclusió, Infància, adolescència i família, diversitat funcional i habitatge social
5
Des
08:30
Agenda de Javier López Herranz

COMUNICACIONS ACTUACIONS EN ESPAI PÚBLIC/JMG/JMF/CR/JD

Assistents

Javier López Herranz

Regidor de Inclusió, Infància, adolescència i família, diversitat funcional i habitatge social

Josep M. Farreras Hernández

Javier López Herranz

Carmen Ruiz Aguinaga

Jose Manuel Gonzalez Labrador

Lloc

Despatx JMG