Javier López Herranz

Regidor delegat de neteja viària, manteniment de proximitat mobilitat i infraestructures, transports, aparcaments i enllumenat públic
5
Des
08:30
Agenda de Javier López Herranz

COMUNICACIONS ACTUACIONS EN ESPAI PÚBLIC/JMG/JMF/CR/JD

Assistents

Jose Manuel Gonzalez Labrador

Carmen Ruiz Aguinaga

Javier López Herranz

Josep M. Farreras Hernández

Javier López Herranz

Regidor delegat de neteja viària, manteniment de proximitat mobilitat i infraestructures, transports, aparcaments i enllumenat públic

Lloc

Despatx JMG