Javier López Herranz

Regidor de Inclusió, Infància, adolescència i família, diversitat funcional i habitatge social
17
Des
12:00
Agenda de Javier López Herranz

Comunicació actuacions manteniment i neteja espai públic /JMG/JL/JMF/CR

Assistents

Javier López Herranz

Regidor de Inclusió, Infància, adolescència i família, diversitat funcional i habitatge social

Josep M. Farreras Hernández

Javier López Herranz

Carmen Ruiz Aguinaga

Jose Manuel Gonzalez Labrador

Lloc

Despatx JMG