Javier López Herranz

Regidor de Inclusió, Infància, adolescència i família, diversitat funcional i habitatge social
18
Feb
10:00
Agenda de Javier López Herranz

Neteja Viària

Assistents

Javier López Herranz

Regidor de Inclusió, Infància, adolescència i família, diversitat funcional i habitatge social

Javier López Herranz

Josep M. Farreras Hernández

Lloc

Despatx Josep Ma Farreras