Javier López Herranz

Regidor de Inclusió, Infància, adolescència i família, diversitat funcional i habitatge social
27
Feb
18:00
Agenda de Javier López Herranz

Tertúlies a l'Agrupació PSC

Elena

Assistents

Javier López Herranz

Regidor de Inclusió, Infància, adolescència i família, diversitat funcional i habitatge social

Javier López Herranz