Javier López Herranz

Regidor de Inclusió, Infància, adolescència i família, diversitat funcional i habitatge social
7
Feb
13:00
Agenda de Javier López Herranz

Mobilitat sector Camí del Llor

Assistents

Javier López Herranz

Regidor de Inclusió, Infància, adolescència i família, diversitat funcional i habitatge social

Javier López Herranz

Elena Amat i Serrano

Carmen Ruiz Aguinaga

Carles Villar Villar

J. Angel Carcelén Luján

Lloc

Despatx Carcelén