Javier López Herranz

Regidor de Inclusió, Infància, adolescència i família, diversitat funcional i habitatge social
14
Feb
16:30
Agenda de Javier López Herranz

Reunió AAVV Cooperativa+JAC+JL

(30/01) -Confirmada amb el Ramón de l'AAVV Cooperativa
609541964

Assistents

Javier López Herranz

Regidor de Inclusió, Infància, adolescència i família, diversitat funcional i habitatge social

J. Angel Carcelén Luján

Javier López Herranz

Lluïsa Moret i Sabido

Lloc

alcaldia