Javier López Herranz

Regidor de Inclusió, Infància, adolescència i família, diversitat funcional i habitatge social
28
Gen
17:30
Agenda de Javier López Herranz

Reunió M. Carmen Socias Aguera

Assistents

Javier López Herranz

Regidor de Inclusió, Infància, adolescència i família, diversitat funcional i habitatge social

Javier López Herranz

Josep Puigdengolas Torres

Lloc

Despatx Josep