Javier López Herranz

Regidor de Inclusió, Infància, adolescència i família, diversitat funcional i habitatge social
1
Mar
09:00
Agenda de Javier López Herranz

Reunió Sr. Bachir - Mezquita Torrefigueres

Assistents

Javier López Herranz

Regidor de Inclusió, Infància, adolescència i família, diversitat funcional i habitatge social

Javier López Herranz

J. Angel Carcelén Luján

Lloc

Despatx Carcelén