Javier López Herranz

Regidor de Inclusió, Infància, adolescència i família, diversitat funcional i habitatge social
27
Feb
14:00
Agenda de Javier López Herranz

Coca-cola a societat ocellaire i dinar a Bar los Amigos

Assistents

Javier López Herranz

Regidor de Inclusió, Infància, adolescència i família, diversitat funcional i habitatge social

Javier López Herranz