Javier López Herranz

Regidor de Inclusió, Infància, adolescència i família, diversitat funcional i habitatge social
25
Jun
14:00
Agenda de Javier López Herranz

Dinar amb equip Festes de Barri a Castelldefels (Bar Yoli Ramos)

Assistents

Javier López Herranz

Regidor de Inclusió, Infància, adolescència i família, diversitat funcional i habitatge social

Silvia Castillo Martínez

Carles Villar Villar

Javier López Herranz