Javier López Herranz

Regidor de Inclusió, Infància, adolescència i família, diversitat funcional i habitatge social
18
Jul
10:30
Agenda de Javier López Herranz

Coordinació districtes

Assistents

Francisco Javier Nicolás Nicolás

Javier López Herranz

Regidor de Inclusió, Infància, adolescència i família, diversitat funcional i habitatge social

Javier López Herranz

Cristina Muñoz Hernández

César Antonio Thovar Pérez

Antonia Barragán Prieto

Jose Manuel Gonzalez Labrador

Lloc

Sala reunions Cal Núria