Javier López Herranz

Regidor de Inclusió, Infància, adolescència i família, diversitat funcional i habitatge social
12
Jul
10:00
Agenda de Javier López Herranz

Urbanització àmbits Cooperativa (C.Ruiz, I.Pericas, C.Villar, M.Salinas)

Assistents

Javier López Herranz

Regidor de Inclusió, Infància, adolescència i família, diversitat funcional i habitatge social

Maria Salinas Salinas

Isabel Pericas Bosch

Carles Villar Villar

Carmen Ruiz Aguinaga

Lloc

despatx 3a planta Ajuntament