Javier López Herranz

Regidor de Inclusió, Infància, adolescència i família, diversitat funcional i habitatge social
9
Jul
09:30
Agenda de Javier López Herranz

Despatx Servei d'Infraestructures i Espai Públic

Assistents

Javier López Herranz

Regidor de Inclusió, Infància, adolescència i família, diversitat funcional i habitatge social

Javier López Herranz

Carmen Ruiz Aguinaga

Lloc

Torre del Sol