Javier López Herranz

Regidor de Inclusió, Infància, adolescència i família, diversitat funcional i habitatge social
9
Jul
18:30
Agenda de Javier López Herranz

Valoració Festes i Berenar Comissió de Festes

Assistents

Javier López Herranz

Regidor de Inclusió, Infància, adolescència i família, diversitat funcional i habitatge social

Silvia Castillo Martínez

Carles Villar Villar

Javier López Herranz

Lloc

Casal Coope