Javier López Herranz

Regidor de Inclusió, Infància, adolescència i família, diversitat funcional i habitatge social
20
Oct
12:00
Agenda de Javier López Herranz

Espectacle familiar als barris - a casal Cooperativa

Assistents

Javier López Herranz

Regidor de Inclusió, Infància, adolescència i família, diversitat funcional i habitatge social

Javier López Herranz