Javier López Herranz

Regidor de Inclusió, Infància, adolescència i família, diversitat funcional i habitatge social
3
Set
10:00
Agenda de Javier López Herranz

Visita Districte Coope

Assistents

Javier López Herranz

Regidor de Inclusió, Infància, adolescència i família, diversitat funcional i habitatge social

Carles Villar Villar

Javier López Herranz