Javier López Herranz

Regidor de Inclusió, Infància, adolescència i família, diversitat funcional i habitatge social
16
Set
13:30
Agenda de Javier López Herranz

Reunió Coordinació presentació Centre Serveis Bikefriendly (C.Aldana, C.Thovar, J.López, I.Sarrate, C.Ruiz)

Assistents

Javier López Herranz

Regidor de Inclusió, Infància, adolescència i família, diversitat funcional i habitatge social

Maria Isabel Sarrate Buisan

Javier López Herranz

César Antonio Thovar Pérez

Carmen Ruiz Aguinaga

Carlos Aldana Alfaro

Lloc

despatx C.Aldana. Aju ntament 3a. planta