Javier López Herranz

Regidor delegat de neteja viària, manteniment de proximitat mobilitat i infraestructures, transports, aparcaments i enllumenat públic
16
Set
13:30
Agenda de Javier López Herranz

Reunió Coordinació presentació Centre Serveis Bikefriendly (C.Aldana, C.Thovar, J.López, I.Sarrate, C.Ruiz)

Assistents

Carlos Aldana Alfaro

Carmen Ruiz Aguinaga

César Antonio Thovar Pérez

Javier López Herranz

Maria Isabel Sarrate Buisan

Javier López Herranz

Regidor delegat de neteja viària, manteniment de proximitat mobilitat i infraestructures, transports, aparcaments i enllumenat públic

Lloc

despatx C.Aldana. Aju ntament 3a. planta