Javier López Herranz

Regidor delegat de neteja viària, manteniment de proximitat mobilitat i infraestructures, transports, aparcaments i enllumenat públic
16
Set
13:30
Agenda de Javier López Herranz

Reunió Coordinació presentació Centre Serveis Bikefriendly (C.Aldana, C.Thovar, J.López, I.Sarrate, C.Ruiz)

Assistents

Javier López Herranz

Regidor delegat de neteja viària, manteniment de proximitat mobilitat i infraestructures, transports, aparcaments i enllumenat públic

Maria Isabel Sarrate Buisan

Javier López Herranz

César Antonio Thovar Pérez

Carmen Ruiz Aguinaga

Carlos Aldana Alfaro

Lloc

despatx C.Aldana. Aju ntament 3a. planta