Javier López Herranz

Regidor de Inclusió, Infància, adolescència i família, diversitat funcional i habitatge social
7
Oct
11:00
Agenda de Javier López Herranz

Neteja Viària i Recollida Residus

Assistents

Javier López Herranz

Regidor de Inclusió, Infància, adolescència i família, diversitat funcional i habitatge social

José Luís Gordón Cabeza

Javier López Herranz

César Antonio Thovar Pérez

Rosa Cifuentes Mesas

Lloc

Torre del Sol