Javier López Herranz

Regidor de Inclusió, Infància, adolescència i família, diversitat funcional i habitatge social
1
Oct
09:00
Agenda de Javier López Herranz

Enllumenat Públic

Assistents

Javier López Herranz

Regidor de Inclusió, Infància, adolescència i família, diversitat funcional i habitatge social

Josep Escarrà Vila

Javier López Herranz

Rosa Cifuentes Mesas

Lloc

Torre del Sol