Marc Aguilá

Regidor de Projectes Europeus, Transparència i Joventut
11
Feb
10:00
Agenda de Marc Aguilá

Reunió URBACT - Jon Aquirre

Assistents

Marc Aguilá

Regidor de Projectes Europeus, Transparència i Joventut

Marc Aguilà Esteve

Llorenç Fernández Matamoros

Juan Cristobal Aviles García

Lloc

Sala 2aPlanta Ajuntament