Marc Aguilá

Regidor de Projectes Europeus, Transparència i Joventut
26
Feb
13:00
Agenda de Marc Aguilá

reunió posada en comú actualització indicadors / prioritats PLJ 2019

Poseu si us plau a la vista i en comú els diferents reculls d'indicadors per poder-los visualitzar per endavant.
A la reunió caldrà fer un resum de cada àmbit i posar en comú oportunitats i dificultats

Assistents

Marc Aguilá

Regidor de Projectes Europeus, Transparència i Joventut

Yolanda Molina López

Tania Hernández Coll

Montserrat Paton Molina

Mari Sol Rio Freijó

Marc Aguilà Esteve

El Punt

David Coca i Alves

Lloc

El Punt