Marc Aguilá

Regidor delegat de planificació; qualitat i avaluació de polítiques públiques, innovació i projectes europeus, modernització i administració electrònica.Projectes Europeus, Transparència i Joventut
26
Feb
13:00
Agenda de Marc Aguilá

reunió posada en comú actualització indicadors / prioritats PLJ 2019

Poseu si us plau a la vista i en comú els diferents reculls d'indicadors per poder-los visualitzar per endavant.
A la reunió caldrà fer un resum de cada àmbit i posar en comú oportunitats i dificultats

Assistents

David Coca i Alves

El Punt

Marc Aguilà Esteve

Mari Sol Rio Freijó

Montserrat Paton Molina

Tania Hernández Coll

Yolanda Molina López

Marc Aguilá

Regidor delegat de planificació; qualitat i avaluació de polítiques públiques, innovació i projectes europeus, modernització i administració electrònica.Projectes Europeus, Transparència i Joventut

Lloc

El Punt