Marc Aguilá

Regidor delegat de planificació; qualitat i avaluació de polítiques públiques, innovació i projectes europeus, modernització i administració electrònica.Projectes Europeus, Transparència i Joventut
4
Jul
12:00
Agenda de Marc Aguilá

Reunió M.Aguilà + E.Argüelles + M.A.Barragán + Sensi Domínguez + A.Martínez + C.Thovar

Reservada sala de Juntes

Assistents

Marc Aguilá

Regidor delegat de planificació; qualitat i avaluació de polítiques públiques, innovació i projectes europeus, modernització i administració electrònica.Projectes Europeus, Transparència i Joventut

Marc Aguilà Esteve

Estrella Argüelles Busto

César Antonio Thovar Pérez

Ascensión Domínguez Recio

Antonia Barragán Prieto

Alba Martínez Vélez

Juan Antonio Tamayo Fernández

Lloc

Sala de Juntes