Marc Aguilá

Regidor de Projectes Europeus, Transparència i Joventut
22
Jul
11:30
Agenda de Marc Aguilá

Coordinació de l'Àrea d'Igualtat, Drets socials i Ciutat Educadora

Assistents

Marc Aguilá

Regidor de Projectes Europeus, Transparència i Joventut

Marc Aguilà Esteve

Estrella Argüelles Busto

César Antonio Thovar Pérez

Ascensión Domínguez Recio

Antonia Barragán Prieto

Alba Martínez Vélez

Juan Antonio Tamayo Fernández

Lloc

SALA DE JUNTES