Marc Aguilá

Regidor delegat de planificació; qualitat i avaluació de polítiques públiques, innovació i projectes europeus, modernització i administració electrònica.Projectes Europeus, Transparència i Joventut
16
Des
11:30
Agenda de Marc Aguilá

Coordinació de l'Àrea d'Igualtat, Drets Socials i Ciutat Educadora

Quinzenal.
Reservada sala de juntes fins 16/12/19 i anotat fins 16/12/19-

Assistents

Juan Antonio Tamayo Fernández

Alba Martínez Vélez

Antonia Barragán Prieto

Ascensión Domínguez Recio

César Antonio Thovar Pérez

Estrella Argüelles Busto

Marc Aguilá

Regidor delegat de planificació; qualitat i avaluació de polítiques públiques, innovació i projectes europeus, modernització i administració electrònica.Projectes Europeus, Transparència i Joventut

Lloc

Sala de Juntes