Marc Aguilá

Regidor delegat de planificació; qualitat i avaluació de polítiques públiques, innovació i projectes europeus, modernització i administració electrònica.Projectes Europeus, Transparència i Joventut
7
Oct
09:00
Agenda de Marc Aguilá

Introducció conceptes bàsics resilència urbana

Assistents

J. Angel Carcelén Luján

Antonia Barragán Prieto

Ascensión Domínguez Recio

César Antonio Thovar Pérez

Cristina Muñoz Hernández

Daniel Martínez Redondo

Elisabet Latorre Sendino

Javier López Herranz

Marc Aguilà Esteve

Marc Aguilá

Regidor delegat de planificació; qualitat i avaluació de polítiques públiques, innovació i projectes europeus, modernització i administració electrònica.Projectes Europeus, Transparència i Joventut