Marc Aguilá

Regidor de Projectes Europeus, Transparència i Joventut
9
Oct
10:00
Agenda de Marc Aguilá

Subvenció Diputació relacions internacionals

Assistents

Marc Aguilá

Regidor de Projectes Europeus, Transparència i Joventut

Llorenç Fernández Matamoros

Carles Peidró García

Lloc

Oficina d’Europa i Estratègia Internacional