Marc Aguilá

Regidor delegat de planificació; qualitat i avaluació de polítiques públiques, innovació i projectes europeus, modernització i administració electrònica.Projectes Europeus, Transparència i Joventut
12
Nov
09:30
Agenda de Marc Aguilá

UIA_recursos per a contractació d'ERF

Assistents

Rosa Cifuentes Mesas

Marc Aguilá

Regidor delegat de planificació; qualitat i avaluació de polítiques públiques, innovació i projectes europeus, modernització i administració electrònica.Projectes Europeus, Transparència i Joventut

Llorenç Fernández Matamoros

Josep Escarrà Vila

Carles Peidró García

Lloc

Despatx Marc Aguilà